خدمات

 

"همانطور که هر انسانی منحصر به فرد است، هر رستورانی می تواند منحصر به فرد باشد."

“As each persion is unique, each restaurant can be unique as well.”

"Julia Child”

 


26

1- ایجاد برنامه های راهبردی: ارائه برنامه های راهبردی جهت رفع چالشهای موجود در کار شما، این برنامه ها می تواند به بهینه سازی سیستم یا مجموعه کمک کند.

30.png

2- طراحی آشپزخانه ها و کافی شاپ ها: چیدمان و طراحی آشپزخانه های صنعتی، کافی شاپ ها و فست فودها به صورت lay out و کشیدن نقشه آنها به صورت عملیاتی آسان و استاندارد.

27.png

3- خرید تجهیزات و وسائل: کمک به خرید تجهیزات و وسائل مورد نیاز رستوران، آشپزخانه و کافی شاپ به تناسب نیاز و بودجه انتخاب شده شما.

10

4- نوشتار و طراحی منو برای هر نوع سرویس غذایی: کمک در طراحی منوهای غذایی و نوشیدنی طبق طراحی گرافیکی و تطابق کاری شما، نوشتار منو به صورت استاندارد و قیمت گذاری بر اساس استاندارد رسپی ها برای هر نوع آشپزخانه یا رستوران و کافی شاپ.

food-icon-1106111211

5- طراحی فضای داخلی: رستوران خود را متناسب با ایده کلی مورد نظر خود و طبق نوع غذاهای تهیه شده طراحی کنید.

29.png

6- مشاوره و برنامه ریزی: ارائه برنامه های اجرایی و کاربردی در سیستم آشپزخانه ها و رستورانها و مشاوره جهت راه اندازی و شروع کار رستورانها.

31.png

7- فروش وسایل و نیازمندیهای هر آشپزخانه یا رستوران: فروش ادویه های خاص و وسایل کاربردی برای تهیه غذاهای بین الملل و آلاکارت.

  


 

 Developing a plan: the plan helps your business to grow and fix any challenges to achieve a proper income level.

26

Equipments and accessories: I help you to equip your kitchen and restaurant according to your budget and your desire. 

27.png

Writing and designing a menu: planning, writing and costing your menu from the standards recipes for any kind of kitchen and service. 

10

Interior designing:  we can help you to design your restaurant on your great idea and the cuisine you are serving.

food-icon-1106111211

Selling your kitchen needs: we can help you to provide your spices and kitchen needs for making any kind of international food s with the right taste and flavor. 

31.png