“همانطور که هر انسانی منحصر به فرد است، هر رستورانی می تواند منحصر به فرد باشد.”

“As each persion is unique, each restaurant can be unique as well.”

“Julia Child”

۱- ایجاد برنامه های راهبردی: ارائه برنامه های راهبردی جهت رفع چالشهای موجود در کار شما، این برنامه ها می تواند به بهینه سازی سیستم یا مجموعه کمک کند.

۲- طراحی آشپزخانه ها و کافی شاپ ها: چیدمان و طراحی آشپزخانه های صنعتی، کافی شاپ ها و فست فودها به صورت lay out و کشیدن نقشه آنها به صورت عملیاتی آسان و استاندارد.

۳- خرید تجهیزات و وسائل: کمک به خرید تجهیزات و وسائل مورد نیاز رستوران، آشپزخانه و کافی شاپ به تناسب نیاز و بودجه انتخاب شده شما.

۴- نوشتار و طراحی منو برای هر نوع سرویس غذایی: کمک در طراحی منوهای غذایی و نوشیدنی طبق طراحی گرافیکی و تطابق کاری شما، نوشتار منو به صورت استاندارد و قیمت گذاری بر اساس استاندارد رسپی ها برای هر نوع آشپزخانه یا رستوران و کافی شاپ.

۵- طراحی فضای داخلی: رستوران خود را متناسب با ایده کلی مورد نظر خود و طبق نوع غذاهای تهیه شده طراحی کنید.

۶- مشاوره و برنامه ریزی: ارائه برنامه های اجرایی و کاربردی در سیستم آشپزخانه ها و رستورانها و مشاوره جهت راه اندازی و شروع کار رستورانها.

۷- فروش وسایل و نیازمندیهای هر آشپزخانه یا رستوران: فروش ادویه های خاص و وسایل کاربردی برای تهیه غذاهای بین الملل و آلاکارت.

Developing a plan: the plan helps your business to grow and fix any challenges to achieve a proper income level.

Equipments and accessories: I help you to equip your kitchen and restaurant according to your budget and your desire.

Writing and designing a menu: planning, writing and costing your menu from the standards recipes for any kind of kitchen and service.

Interior designing:  we can help you to design your restaurant on your great idea and the cuisine you are serving.

Selling your kitchen needs: we can help you to provide your spices and kitchen needs for making any kind of international food s with the right taste and flavor.