“شما آشپزی یاد میگیرید که برده و اسیر دستورات آشپزی نباشید”

“you learn to cook so that you dont have to be a slave to recipes.”

“Julia Child”

به نظر من آشپزی فقط خواندن یک کتاب آشپزی با چند دستور غذایی و بکارگیری  رسپیهای آن ، گذاشتن یک ماهیتابه بر روی گاز و سرخ کردن چند تکه مرغ نیست . به عبارت بهتر آشپزی صرفاٌ جهت پخته شدن یک غذا وسیر شدن نیست. بلکه پشت این هنر بی انتها هزاران نکات زیبا  نهقته است. بکار گیری این نکات ریز که بسیار خلاقانه نیز میباشد باعث شادی روح، ایجاد انگیزه، هیجان، لبخند و نهایتا عشق در ما میشود چرا که خلاقیت در روح انسانها نهادینه است و همواره بکار گیری آن آفرینش محصولی را در پی دارد که خالقش خودمان بوده ایم . ما انساها می توانیم عاشق چیزهای مختلفی بشویم مانند عشق به طبیعت، عشق به خانواده و همچنین عشق به آشپزی و هنر آن. از طرفی زندگی بدون عشق بی معناست و برای من این عشق آشپزی است. عشقی که باعث خلق شدن میشود وهزاران امید به آینده را در من بوجود می آورد.

پس اگر مثل من عاشق آشپزی هستی، میتوانید آن را با علم و هنر ترکیب کنید، به قول آگوستو گوسته هر کسی می تواند یک سرآشپز بشود اما به شرطی که عشق، هنر و علم این کار را داشته باشد.

من بعد از سالها دوری از کشورم و بازگشت مجدد به ایران، دوست دارم که انگیزه های بکار گیری این خلاقیت را که در وجود تک تک انسانهاست ایجاد کنم و این برای من یک حس زیباست.

 با سپاس از دیدار وب سایت من

معین معینی

I believe, cooking isn’t just reading a cookbook with some recipes and following the rules of those recipes or putting a pan on a gas to fry a few pieces of chicken. In better words cooking is not just to satisfying the human beings’ hunger. These fine issues bring us spiritual joy, motivation, thrill, smile and in the end it brings us LOVE. We as humans can fall in love in different things, and of course one of them is love in COOKING and its art. Living without love is meaningless. Each of us should love something or at least like something to be hopeful about future and to see better days… and for me, this love is cooking. A love witch created thousands hopes and will in future time for me.

So if you love cooking like me, combine it with art and knowledge of it. The art which gives you the pleasures of vision, eating, health and the knowledge of it, which introduce the love of this art to you. A knowledge which is developing day to day. As Augusto gusto Said: everyone can be a chef but the love, art and knowledge require for it.

After being abroad for years and returning to my country I like to create this love inside you and it will be a fantastic feeling for me.

Creativity, visualizing, harmony, learning, studying and using the experiences of others can promote the art and knowledge of cooking and by my new ideas and thoughts; I can help you to create a part of this art and knowledge in your life.

Thank you for visiting my website

Moin Moini