داشتن یک چاقوی تیز و عالی تاثیری در آشپزی خوب ندارد. هنر استفاده از آن چاقو در آشپزی مهم است.

Having sharp, great knives will enable you to cook very precisly. Knife skill is essential in cooking.

Eric Ripert

۱- علم و راه اندازی رستوران، کافی شاپ و فست فود (شناخت قوانین و اصول اولیه راه اندازی، هزینه ها، چیدمان و برنامه ریزی راه اندازی یک مجموعه)

۲- مدیریت آشپزخانه و علم آن (شناخت مدیریتی و کنترل سیستم یک آشپزخانه صنعتی، رستوران و هتلها)

۳- مدیریت رستوران و تشریفات، ضیافت (آشنایی با اصول پذیرایی، علم مدیریت رستوران، بهداشت، زبان تخصصی (انگلیسی) و محاوره)

۴-طراحی و مهندسی منو نویسی (شناخت اصول نوشتار منو نویسی برای رستورانها، کافی شاپها، هتلها و تعیین جهت فارسی و مهندسی آن)

۵- آداب معاشرت و بهداشت (شناخت اصول رفتاری و معاشرتی در یک رستوران و هتل و رفتار تخصصی پرسنل با مشتریان و بهداشت فردی)

۱- Knowledge of  how to open a restaurant, coffee shop or fast-food (Knowing the laws, consulting system, costs, setting and planning a restaurant)

۲- kitchen managements (Skills of controlling and managing a kitchen in hotels and restaurants)

۳- restaurant and events management (Knowing the skill of service, managing a restaurant, set ups, hygiene, and restaurant professional conversation)

۴- menu writing and lingering of menus (Teaching how to write a menu for different kind of restaurant and a right system of menu planning)

۵- hosspitality manners and customer service (Developing the skill of a professional service, customer service, and right acts for each restaurant)